Naar inhoud

Nieuws

Omgevingsvergunning …

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
-
… vanaf 23 februari 2017

 

 

 

Op 23 februari 2017 ging de omgevingsvergunning van start. De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning.  Volgend jaar wordt ook de sociaal-economische vergunning hierin geïntegreerd.  Vanaf 1 juni 2017 worden de aanvragen voor een omgevingsvergunning ingediend via het digitaal loket (www.omgevingsloket.be), waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.

Het omgevingsloket wint nu reeds aan belang. Aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning, die niet zijn vrijgesteld van de medewerking van een architect, moeten sinds 23 februari 2017 verplicht digitaal via dit loket worden ingediend.

De samenvoeging van de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning (en later ook de sociaal-economische vergunning) beoogt een eenvoudigere en snellere vergunningsverlening met een minimum aan lasten voor burgers en bedrijven, in functie van een beter investeringsklimaat. De nieuwe vergunningsprocedure wordt gekenmerkt door een geïntegreerde aanpak, een oplossingsgericht karakter en een efficiënte digitale werkwijze.

Datum van het bericht: woensdag 15 maart 2017
Alle nieuws